اصطلاحات و ضرب المثل های قهرودی
  • اصطلاحات

    اصطلاحات اسامی پرندگان و حیوانات به زبان قهرودی همراه با معنی فارسی آنها: به ترتیب حروف الفبا: اشتر (osht ...

    اصطلاحات اسامی پرندگان و حیوانات به زبان قهرودی همراه با معنی فارسی آنها: به ترتیب حروف الفبا: اشتر (oshtor) : شتر اسبه (esbeh) : سگ بزمیجه (bozmaja) :سوسمار بزرگ چاروا (charva) :چهارپا خرج خادا (xarj ...

    بیشتر بخوانید