هیات امناء و هیات اجرایی
  • هیئت امناء و هیئت اجرایی

    اعضای هیئت امناء حسینیه شهدای قهرود به ترتیب حروف الفبا: آقایان: 1) آقایی – رضا 2) آقایی – حمید 3) آور – ...

    اعضای هیئت امناء حسینیه شهدای قهرود به ترتیب حروف الفبا: آقایان: 1) آقایی – رضا 2) آقایی – حمید 3) آور – علیرضا 4) احمدی – حسین 5) امین نژاد – علیرضا 6) جلالی – احمد 7) جوکار – ابوالفضل 8) خاکسار – مص ...

    بیشتر بخوانید