کتاب هاجر در انتظار


هاجر در انتظار

موضوع:
زندگانی شهید عباس کریمی‌قهرودی
پدیدآورنده:
نویسنده:سعید عاکف

ناشر:
ملک اعظم

زبان کتاب:فارسی

محل نشر:خراسان رضوی – مشهد