پویش همدلی

???
✔اطلاعیه:

با همت خیرین، بسیجیان و خادمین حسینیه شهدای قهرود و عنایت الطاف الهی موادضدعفونی و ماسک بهداشتی تهیه و در مرحله اول برای نیازمندان، همشهریان و عزیزان ساکن تهران توزیع و برای مردم روستای شهید پرور قهرود فرستاده شد.
???
در مرحله دوم با تلاش و پیگیری های مکرر و همت بسیجیان و خادمین مواد ضدعفونی و ماسک بهداشتی تهیه به صورت رایگان در مرحله توزیع و پخش می باشد و این نیت خیر و پسندیده همچنان ادامه دارد.