ماه مبارک رمضان،ماه مهمانی خداوند

اطلاعیه مراسم نیمه دوم ماه مبارک رمضان