عطر یاس می آید تشییع پیکر مطهر شهید گمنام


?مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان همزمان با تشییع پیکر شهید گمنام در حسینیه شهدای قهرود برگزار میگردد.

▪️با توسل به ارواح طیبه شهدای گمنام

?گفتند شهید گمنامه
پلاک و نشونه ای نداشت
امیدوار بودم روی زیرپیراهنش
اسمش رو نوشته باشه!
نوشته بود
اگر برای خداست بگذارگمنام بمانم

سلام برآنهایی که رفتند
تا جاودان بمانند

☀️راه شهیدان ادامه دارد…