عاشقان عیدتان مبارک

???

?اطلاعیه حسینیه شهدای قهرود

به میمنت و مبارکی هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت نبی اکرم(ص) و امام جعفر صادق علیه السلام و اعلام برائت از اهانت کنندگان به ساحت پیغمبر رحمت و رافت پنجمین دوره کمک های مردمی و مومنانه با مساعدت خیرین محترم جهت نیازمندان توزیع میگردد.
امید است در سایه الطاف الهی در این روزهای با برکت فرج و گشایش خداوند را بر این امت ایثارگر شاهد باشیم ضمنا افراد مطلع نیازمندان همشهری را با رعایت عزت و کرامت محرمانه به حسینیه شهدای قهرود اعلام فرمائید.

?هیئت امناء و اجرایی حسینیه شهدای قهرود