سخنرانی دکتر محسن قمی مشاوره مقام معظم رهبری در امور بین الملل و عضو هیئت رئیسه خبرگان

??????????

                            بسمه تعالی

احتراما باطلاع میرساند

?سخنرانی حضرت آیت الله دکتر محسن قمی مشاوره  مقام معظم رهبری در امور بین الملل  و عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری 

 

?*ویژه انتخابات*

میهمان و سخنران افتخاری کانون علم در حسینیه شهدای قهرود ؛

بصورت تصویری بر روی سایت? کانون علم و دین قابل دسترسی میباشد .

با تشکر مدیریت تبلیغات کانون علم ودین

                                                                           Www.elmodin.com