تصویر شهدای قهرود

شهداتصویر شهدای قهرود با تمام شکوه و عظمت وصف ناپذیر در میدان انقلاب تهران میدرخشد………..

کاری از انتشارات بین المللی گاج

باتشکر فراوان از مهندس ابوالفضل جوکار