آغاز امامت مهدی موعود (عج)

آقا مبارک است رَدای امامتت
ای غایب از نظر به فدای امامتت
می‌خواستند حق تو را هم قضا کنند
کَذاّبها کجا و عبای امامتت
ما زنده‌ایم از برکات ولایتت
ما عهد بسته‌ایم به پای امامتت
از روز اولی که رسیدیم زین جهان
گشتیم آشنا به صدای امامتت
این روزها هوای تو را کرده‌ام بیا
ماییم یا کریمِ هوای امامتت
آقا بیا تقاصِ شهیدان به پای توست
آقا فدای کرببلای امامتت
تا روزِ بازگشتِ تو سیدعلی شده
پرچم به دوش، زیرِ لوای امامتت

عید امامت زیباترین، عادل‌ترین، مهربان‌ترین و تنهاترین شاه عالم خجسته باد