یا قتیل العبرات

✍ #ارباب صدای قدمت می‌آید!
ارباب؛ صدای قدمت چه غریبانه می‌آید…

این روزها، شاید فرصتی شده، تنهایی و غربتِ اهلِ عاشورا را بیشتر بفهمیم!
درد بزرگ و مشترکی داریم که نمی‌شود آسان و مثل هرسال، شانه به شانه‌های هم فریادش کنیم …
از جنس همان بغض‌های زینب “س” که فرو رفت و از آن زیبایی‌های تمامِ تاریخ روئید…

▪️شاید وقتش رسیده ؛ از تهدیدها فرصت بسازیم!
شاید وقتش رسیده، کمی عمیق‌تر نگاه کنیم!
شاید وقتش رسیده دو بال شور و شعور را زین کنیم …و تا خودِ حسین “ع” بال بزنیم…

▪️این محرّم فرق می‌کنـــد …
می‌توانیم صاحبِ اسم “مبدّل” خدا شویم؛
و بَدَل بزنیم به تهدیدها و… فرصتی ناب بسازیم!
ما باشیم یا نباشیم؛ روشنای محرّم، چراغ اسلام را تا لحظه‌ی باشکوه ظهور، روشن نگه میدارد…
اما می‌توانیم سهممان را در این روشنا، پیدا کنیم.