یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

به احترامتان قیام میکنیم

تو به حرمت خون شهدا یک عمر ایستادی و خم بر ابرو نیاوردی، حال نوبت ماست تا به احترام خون پاک تو، قیام کنیم…

حاج قاسم یکسال گذشت، اما ذره‌ای از داغ شهادت تو در دل ما کم نشد!
بلند شو علمدار…

یاد سردار بزرگ را گرامی می داریم و قدردان تلاش های او هستیم.

یاد شهدا با فاتحه و صلوات