نجات اهل عالم با حسین است

مشارکت پذیرایی و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

جهت هماهنگی برای اهدای نذورات غیر نقدی با شماره ۰۹۱۲۴۱۵۴۳۰۳ تماس بفرمایید

۶۰۳۷-۹۹۱۷-۵۳۸۷-۳۲۳۵

شماره کارت بانک ملی بنام موکب شهدای قهرود