مراسم هفتگی چهارشنبه شبها

مراسم هفتگی با همکاری هیئت محفل عاشورائیان و گروه فرهنگی  هر چهارشنبه شب ساعت ۱۹ الی ۲۱:۳۰ در حسینیه شهدای قهرود برگزار میگردد.