شهید محمدحسین فلاحی قهرودی

فلاحینام : محمدحسین
نام خانوادگی: فلاحی قهرودی
نام پدر: نصرت اله
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۶/۲۸
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۶
محل شهادت:منطقه عملیاتی غرب شوش
نام عملیات:فتح المبین
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: مرکزی
نام گلزار: دارالسلام