شهید حسین سهیلی قهرودی

نام: حسین
نام خانوادگی: سهیلی قهرودی
نام پدر: محمدعلی
تاریخ تولد: ۱۳۴۳/۰۱/۰۲
تاریخ شهادت: ۱۳۶۰/۰۵/۱۵
محل شهادت: تهران – تهران
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: قمصر
دهستان: قهرود
آبادی: قهرود
نام گلزار: قهرود

دGetVeteranPicture (4)shahid-soheilyدانش آموز شهید حسین سهیلی قهرودی درروز دوم فروردین ماه سال ۱۳۴۳ در استان تهران دیده به جهان گشود.
شهید حسین سهیلی قهرودی تا پایان دوره ی متوسطه به ادامه تحصیل پرداخت.
وی در روزپانزدهم مرداد ماه سال ۱۳۶۰ درجریان درگیری مسلحانه با عناصر گروهک های ضد انقلاب (سازمان منافقین) درپارک وی واقع دراستان تهران بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.
شهید حسین سهیلی قهرودی در زمان شهادت ۱۷ سال داشت و مجرد بود.
پیکر پاک این شهید در گلزار شهدای تهران (زادگاهش) به خاک سپرده شده است.