شهید حسین راعی قهرودی

GetVeteranPicture (2)نام: حسین
نام خانوادگی: راعی قهرودی
نام پدر: علی
تاریخ تولد: ۱۳۴۶/۰۶/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
محل شهادت: شلمچه
نام عملیات: کربلای۵
استان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: قمصر
دهستان: قهرود
آبادی: قهرود
نام گلزار: قهرود