شهید علی قیومی قهرودی

نام: علی
نام خانوادگی: قیومی
نام پدر: قدم علی
تاریخ تولد: ۱۳۴۷/۰۱/۰۱
تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۰۱/۱۴
محل شهادت: جزیره مجنون
نام online casino عملیات: بدر
اGetVeteranPictureستان: اصفهان
شهرستان: کاشان
بخش/شهر: مرکزی
نام گلزار: دارالسلام