شهید حسین سلمانی قهرودی

نام: حسین
نام خانوادگی: سلمانی قهرودی
نام  پدر: عباس
تاریخ تولد: ۱۳۴۱/۰۵/۱۵
تاریخ شهادت: ۱۳۶۱/۰۷/۰۷
محل شهادت:  کوشک

 

 

استان: تهران
شهرستان: تهران
بخش/شهر: مرکزی
دهستان:
آبادی:
نام گلزار: بهشت زهرا
قطعه: ۲۶
ردیف: ۳۶
شماره: ۲۳